Звітність за 2019 рік 

Фінансова звітність ТОВ КУА МІБК за 2019 р

Звіт аудитора КУА МІБК 2019

 

Звітність за 2018 рік

Ф. 1 Баланс

Ф. 2 Звіт про фінансові результати

Ф. 3. Звіт про рух грошових коштів

Ф. 4. Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок за 2018 рік

 

Звітність за 2017 рік

Ф. 1. Баланс

Ф. 2. Звіт про фінансові результати

Ф. 3. Звіт про рух грошових коштів

Ф. 4. Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок за 2017 рік

 

Звітність за 2016 рік

Ф.1. Баланс

Ф.2. Звіт про фінансові результати

Ф.3. Звіт про рух грошових коштів

Ф.4. Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок за 2016 рік

 

Звітність за 2015 рік

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звіт про рух грошових коштів

Ф4. Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок за 2015 рік

 

Звітність за 2014 рік

Ф1. Баланс

Ф2. Звiт про фiнансовi результати

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

Ф4. Звiт про власний капiтал

Ф5. Примiтки до рiчної фінансової звiтностi

Аудиторський висновок за 2014 рік